Renovering, mekanisk justering och stämning av akustiska pianon - vårt arbete

Vi väljer ut våra akustiska pianon och flyglar med omsorg och tar endast in de bästa exemplaren. Äldre akustiska pianon och flyglar genomgår en omfattande renoveringsprocess både möbel- och instrumentmässigt. Nyare instrument genomgår alltid en fullständig klaviatur- och mekanikjustering av samtliga justeringsmått, slipning av hammarlag, intonering och stämning. Slitna och trasiga delar byts också ut. Den renoveringsprocess som våra äldre instrument genomgår förutom klaviatur- och mekanikjusteringen är till exempel byte av stämnaglar, byte av bas- och diskantsträngar, byte av hammarlag, byte av dämmare, byte av hammarrullar (flyglar) med mera. En individuell bedömning görs av varje instrument inför varje renovering. Alla pianon och flyglar stäms också självklart till full tonhöjd. Vi arbetar också med instrumentens yta och möbel där pianon och flyglar som har en blank finish maskinpoleras till högglans och instrument som har en matt eller satinerad yta oljas in. Alla mässingsdetaljer poleras också upp oavsett ytfinish. Vi utför också fullständig omlackering av pianon och flyglar med modern tvåkomponentslack. Nedan beskriver vi stora drag hur en mekanisk justering går till.

Mekanisk justering av akustiska pianon

Begagnade akustiska pianon som är 20 år eller äldre, vilket är majoriteten av alla pianon på den svenska marknaden, bör undergå en mekanisk genomgång och en fullständig mekanikjustering så att pianot återfår dess korrekta funktion och spelkänsla. Egentligen kräver även nya och nyare pianon efter ett antal år allt ifrån enkla mekaniska åtgärder till omfattande mekaniska justeringar eftersom nya pianon genomgår stora förändringar av dess ingående träkomponenter. Det kan ta upp till tio år innan ett nytt piano helt har stabiliserats. Uttrycket att akustiska pianon är “levande instrument” är därför väldigt talande. 

Vi utför en mekanisk genomgång och en fullständig mekanisk justering på samtliga av våra begagnade akustiska pianon vilket frambringar ett perfekt anslag så att pianisten får fullständig kontroll och precision över spelandet. Nedan beskriver vi i stora drag det mekaniska justeringsarbete som vi utför på samtliga av våra begagnade akustiska pianon. 

Arbetets början - utvändig och invändig rengöring av det akustiska pianot

Innan arbetets ens kan börja måste pianot rengöras. Ett piano som stått i flera decennier samlar på sig mängder av damm som inte bara är ohygieniskt, det kan också göra så att pianots tangenter och mekanik kärvar. Endast en fackman bör göra en fullständig invändig rengöring av ett piano då det finns många delar som är känsliga och ömtåliga, inte minst pianots mekanik.

Invändig rengöring av akustiskt piano
Invändig rengöring av akustiskt piano

Utvändig och invändig rengöring

Precis som pianot i övrigt så blir även tangenterna smutsiga och samlar på sig fett och damm. Detta orsakar mekaniska fel och är heller inte trevligt att spela på. I många fall måste tangentbeläggningen också åtgärdas. Det finns tre olika typer av tangentbeläggning; plast, celluloidplast och elfenben som har specifika problem för respektive material. 

Rengöring av tangenthål och smörjning av mittbjälkstift och klaviaturstift.

Hålet som sitter mitt på tangenten är viktig för pianots funktion där fett och smuts i detta hål gör så att tangenterna går trögt och kärvar. Detta måste avlägsnas! I tangenthålet löper mittbjälkstiftet som smörjs upp för att avlägsna ärg och smuts så att tangenterna kan löpa fritt. I framkant på tangenten löper klaviaturstiftet vilket smörjs upp på samma sätt som mittbjälkstiftet.

Rengöring av tangenthål.
Rengöring av tangenthål.

Den mekaniska justeringen av det akustiska pianot kan börja

Åtdragning av mekanikskruvar

De flesta delar i en pianomekanik är gjorda av trä som sitter fast med en skruv. När dessa delar utsätts för luftfuktighetsförändringar krymper och expanderar hålet som skruven sitter i vilket resulterar i att skruven till slut blir lös. Lösa mekanikskruvar kan höras genom bland annat kraftiga missljud och klickande ljud från hamrarna när de träffar strängen. Vi går igenom och skruvar åt samtliga mekaniska skruvar. I detta skede går vi också igenom mekanikens alla filtar och avlägsnar eventuell smuts från dessa. De huvudsakliga skruvarna i ett akustiskt pianos mekanik är:

  • Skruvar för mekanikstöttor
  • Hävledskapelskruvar
  • Hammarnötskruvar
  • Hammarkapselskruvar
  • Dämmarkapselskruvar

Korrigering av hammare

Efter att väder och vind och år av spelande haft sin gång är det inte ovanligt att hamrarna blir vinda och sneda vilket resulterar i att de träffar strängarna snett. Ibland kan det ha gått så långt att alla strängar inte ens slås an av hammaren. Detta justeras och rättas till.

Slipning av hammarlag och intonering

Många år av spelande gör att små spår i hamrarna uppstår och hammarfilten kan också bli komprimerad vilket kan ge en hård och skarp ton. Vi slipar hamrarna så att de får en ny fräsch yta och vi intonerar också hamrarna så att alla toner ligger inom samma klangfärg.

Resultatet efter slipning av hammarlag.
Resultatet efter slipning av hammarlag.

Justering av pilotskruv

År av spelande gör att filtarna i pianots mekanik och tangenter komprimeras. Dessutom torkar träet i tangenterna vilket gör att ett lätt glapp uppstår mellan tangenterna och mekaniken. Detta leder också till att pianots mekanik inte fungerar korrekt eftersom en del av tangenternas rörelselängd tagits bort. Detta åtgärdas och genom att varje tangents pilotskruv justeras in korrekt till mekaniken.

Justering av slaglängd

Längs hela mekaniken löper hammarlisten som hamrarna vilar mot. Denna list bestämmer också avståndet från hamrarnas spets fram till strängarna vilket kallas för slaglängd. Detta avstånd är avgörande och måste justeras korrekt då detta mått påverkar mekanikens alla andra inställningar.

Gradläggning av klaviaturen

Detta moment är mycket viktigt och lägger grunden för resten av mekanikjusteringen. Vi justerar höjd och djup på både svarta och vita tangenter. Tangenter som är sneda korrigeras upp så att de är raka igen. Mycket spelande kan också orsaka för mycket sidorörelse i tangenterna vilket också rättas till.

De vita tangenterna, ej gradlagd klaviatur till vänster och gradlagd klaviatur till höger.
De vita tangenterna, ej gradlagd klaviatur till vänster och gradlagd klaviatur till höger.
Gradläggning av tangenter - djup vita tangenter och djup svarta tangenter.
Gradläggning av tangenter - djup vita tangenter och djup svarta tangenter.

Hammaruppfångning

Efter gradläggningen är gjord justeras hammaruppfångningen. Egentligen justeras hammaruppfångningen samtidigt som djupet i tangenterna läggs eftersom den är direkt avhängig med tangentdjupet. Uppfångningen innebär att hamrarna fångas upp på korrekt avstånd från strängarna när tangenterna slås an. I en korrekt justerad mekanik fångas hamrarna upp på en rak linje.

Korrekt justerad hammaruppfångning.

Justering av halvgång

Halvgången är en väldigt viktig del av mekanikjusteringen. En för tidigt justerad halvgång får anslaget att kännas tungt och trögt och en för sent justerad halvgång får anslaget att kännas för lätt och sladdrigt. Halvgången innebär att dämmaren ska lyfta efter att hammaren har vandrat halvvägs till strängen.

Justering av halvgång.
Justering av halvgång.

Justering av utlösningsmekanism

Detta justeringsmoment är väldigt viktigt för pianissimospelande och pianospelande. Utlösningsmekanismen är hammarens frivandring sista biten fram till strängen. Om denna justering är ställd för långt ifrån strängen är det i princip omöjligt att spela pianissimo och piano.

Justering av utlösningsmekanism.
Justering av utlösningsmekanism.

Justering av pedaler

När höger pedal trycks ned skall alla dämmare lyfta samtidigt vilket justeras. Vänster pedal justeras och också moderatorn/mittenpedalen om pianot är utrustat med denna funktion.

Justering av vänster pedal.
Justering av vänster pedal.

Detta är i stora drag det arbete vi utför på samtliga av våra akustiska begagnade pianon. Alla våra begagnade akustiska flyglar genomgår självklart också samma typ av omfattande arbete. Faktum är att en flygels mekanik har fler ingående rörliga delar än ett stående piano vilket också medför mer arbete. Du kan också läsa om det stämningsarbete vi utför på alla våra akustiska instrument som vi säljer.