Flygel- och pianorenovering

Vi utför i stort sett alla typer av invändiga och utvändiga renoveringar av pianon och flyglar. Vi har fasta priser på vissa typer av arbeten enligt listan nedan.
Fullständig mekanikjustering, 5995 kr för pianon + transport

Pianon och flyglar måste med jämna intervaller mekanikjusteras. En fullständig mekanikjustering innebär att vi bland annat gör en gradläggning (höjd och djup för både vita och svarta tangenter), justering av pilotskruv, justering av slaglängd, justering av uppfångning, justering av utlösning, justering av halvgång med mera. Mekanikjusteringen innebär också att vi slipar och omformar pianots hammarlag.
Byte av bassträngar, 6995 kr för pianon + transport

Bassträngar kan med tiden bli gå av, börja skramla eller helt enkelt tappa sin klang. Ett byte av bassträngar innebär att vi också byter basregistrets stämnaglar och också utför en resning av tonhöjden och en stämning. Priset gäller inom Uppsala och Storstockholmsområdet men vi gör också längre transporter enligt överenskommelse.
Stämnagelbyte, 7995 kr för pianon + transport

Pianon och flyglar får med tiden lösa stämnaglar vilket gör att de inte kan hålla stämningen. Stämnaglarna måste därför ersättas mot nya stämnaglar av större dimension. Efter ett stämnagelbyte får du ett piano som går att stämma i ytterligare 50-75 år. Vi gör självklart också en resning av tonhöjden till full tonhöjd i och med stämnagelbytet och levererar pianot nystämt.
Lackering sidenmatt, 9995 kr för pianon + transport

Vi lackar om pianon till sidenmatt vit i antingen lätt grå ton eller lätt gul ton. Lacken är en tvåkomponents modern lack i glans 35-40. Priset gäller under förutsättning att pianot har raka och släta ytor och är normalt slitet. I vissa fall går det också att få en blank svart lack i glans 85 beroende på pianots originalyta till samma pris. Pianots märke på tangentlocket kan i många fall lossas och återanvändas men om inte detta går tillverkar vi ett nytt.
Lackering blank polyester, 29 995 kr för pianon + transport, 44 995 kr för flyglar + transport

Vill du ha en helt perfekt lack rekommenderar vi polyesterlackering. Resultatet är en helt felfri yta i antingen blank svart eller blank vit. Kontakta oss för frågor angående denna lack.