Vi besiktar pianon och flyglar inom Stockholm och Uppsala

Vill du köpa ett piano från en privatperson men är osäker på pianots skick? Låt oss göra en besiktning innan du köper ett piano och undvik onödiga kostnader.

Att köpa ett piano från en privatperson kan vara en chansartad affär. Många fel går inte att upptäcka med endast en provspelning där vissa fel i värsta fall kan kosta tiotusentals kronor att åtgärda. Vanligt förekommande fel kan exempelvis vara lösa stämnaglar, sprickor i resonansbotten, sprickor i bas- och diskantsteg, utslitna hammarlag, defekt mekanik, trasiga strängar med mera. Vår erfarenhet är att det är mer regel än undantag att pianon är defekta på den svenska andrahandsmarknaden.

Att få ett piano eller flygel besiktad av oss kostar 1 000 kr om instrumentet står i Uppsala och 1500 kr om instrumentet står i Stockholm. Vi går då igenom instrumentets viktigaste delar och ger en rekommendation om instrumentet går att få i spelbart skick.

Kontakta oss för att få en pianobesiktning.